Община Поморие ще проведе обсъждане относно удължаването на престоя в "Зоната за кратковременно платено паркиране".

Община Поморие ще проведе обсъждане относно удължаването на престоя в

Общината на Поморие планира изменения в Наредба № 23, свързани с паркирането в "Зоната за кратковременно платено паркиране". Тези изменения бяха предложени от кмета Иван Алексиев, като резултат от препоръки от жители и туристи, особено през летния сезон. В момента, ограничението за еднократно паркиране е до два часа според действащата Наредба.

Проектът за изменение на Наредба № 23 вече е внесен в Общинския съвет на Поморие. Всички заинтересовани страни могат да предложат свои мнения и становища по предложените изменения в срок от 14 дни, считано от 16 до 29 юни 2023 година. След края на този период, общинските съветници ще обсъдят предложенията и ще вземат решение относно удължаването на времето за паркиране в "Зоната за кратковременно платено паркиране". Възможно е да се премахне напълно ограничението или да се удължи времето за няколко часа. Целта на предложените промени е да се осигури спокойствие и комфорт както за туристите, така и за местните жители, които използват "Зоната за кратковременно платено паркиране".

Освен това, измененията включват безплатно и неограничено паркиране за изцяло електрическите превозни средства в "Зоната за кратковременно платено паркиране".

За влизането в сила на промените е необходимо Решение на Общинския съвет на Поморие.

Следете информацията от Общината на Поморие за актуални новини и обяви относно промените в паркирането и сроковете за тяхното въвеждане в сила.